Konferencja Rodziny Honorackiej

Uroczystość Najświętszego Oblicza

c621ea6c9267f1a762681625c6ca26cd.jpg

Uroczystość Najświętszego Oblicza

Drodzy Czciciele i Miłośnicy Bożego Oblicza,

na zbliżającą się Uroczystość Najświętszego Oblicza (piątek przed środą popielcową),

życzę nam wszystkim otwartości i wrażliwości serca na miłość Pana oddającego się do końca człowiekowi.

Niech piękno Twarzy Boga opromieni ten świat swoim blaskiem,

byśmy byli Jego odbiciem i nieśli nadzieję i pokój tam gdzie ich brak...

Wpatrujmy się i kontemplujmy to zranione ludzkim grzechem Oblicze Boga

i wynagradzajmy swoim życiem, postawą i wyborami...

z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem

m.Marietta Regina Pstrągowska, przełożona gen. Zgromadzenia