Konferencja Rodziny Honorackiej

Zebranie wyborcze KRH - 5 marca 2022

b8e957a7b9135e991a8a1fbfa32607db.jpg

Zebranie wyborcze KRH - 5 marca 2022

Zebranie wyborcze - prośba o modlitwę.


W najbliższą sobotę, 5 marca 2022r., w gościnnym domu sióstr sercanek w Nowym Mieście nad Pilicą, odbędzie się zebranie Przełożonych generalnych i prowincjalnych Konferencji Rodziny Honorackiej, połączone z wyborami nowego Zarządu KRH.

Polecamy modlitwie wszystkie uczestniczki i podejmowane sprawy.

Dołączamy modlitwę przy grobie Założyciela, bł. o. Honorata, we wszystkich powierzanych nam intencjach.