Konferencja Rodziny Honorackiej

XX KAPITUŁA GENERALNA w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej

572308013900552f40819de36dfaf791.jpg

XX KAPITUŁA GENERALNA w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej

Siostry niepokalanki w dniach 1-3 maja 2021r. uczestniczyły w XX Kapitule generalnej.

Ma ona najwyższą władzę w Zgromadzeniu i jest znakiem miłości i jedności jego członków. Zbiera się zazwyczaj co 6 lat. Jej zadaniem jest wybór przełożonej generalnej Zgromadzenia i jej rady, ocena życia duchowego zgromadzenia, formacji, działalności apostolskiej, usuwanie nadużyć i wskazanie możliwości rozwoju, a także omawianie spraw o większym znaczeniu dla całej wspólnoty zgromadzenia. 

Data XX Kapituły generalnej została ogłoszona z półrocznym wyprzedzeniem. Siostry modliły się w tym czasie o dary Ducha Świętego, aby obradom i wyborom towarzyszyło otwarcie się na Bożą wolę i rozeznawanie znaków czasu. 

Matką generalną została s. Agata.

Radnymi generalnymi zostały: s. Magdalena, s. Marzena, s. Estera i s. Dorota.

Życzymy Matce Agacie i całej Radzie wielu łask Bożych i opieki Niepokalanej Matki.