Konferencja Rodziny Honorackiej

Boże Narodzenie 2020

b4a9fe5f27f734585479048d7260c1aa.jpg

Boże Narodzenie 2020

                 W świecie zdominowanym lękiem i brakiem pokoju, a często pozbawionym nadziei i ładu społecznego, rodzi się Boży Syn, Zbawiciel Świata, Książę Pokoju.
                Niech przeżywanie pamiątki Bożego Narodzenia umocni w nas wszystkich żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość.
                Pochylając się nad tajemnicą betlejemskiej Nocy i adorując Oblicze Bożej Dzieciny, życzymy, byśmy otworzyli się na przychodzącego do nas Jezusa i w mocy płynącej z darów Ducha Świętego umieli dzielić się tą miłością z wszystkimi: w słowach i gestach dobroci, w przebaczeniu i życzliwości, w modlitwie za innych i świadectwie autentycznego chrześcijańskiego życia.
               Na przeżywanie tych uroczystych wydarzeń,
jak i na pełną ufności  codzienność w nadchodzącym Nowym 2021 Roku, życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Świętej Bożej Rodzicielki
i wstawiennictwa Świętego Józefa.
                                                          

 

Konferencja Rodziny Honorackiej

Boże Narodzenie AD 2020