Konferencja Rodziny Honorackiej

Sympozjum "Niewiastę dzielną, któż znajdzie" - 17 października 2020 r.

059b19d44a24495f0cdbeff90e4a90f0.jpg

Sympozjum "Niewiastę dzielną, któż znajdzie" - 17 października 2020 r.

Scan--1.jpg (45 KB)

PROGRAM SYMPOZUJM

"NIEWIASTĘ DZIELNĄ, KTÓŻ ZNAJDZIE" (Prz 31,10)

Piaseczno, ul. Zgoda 14

Aula Matki Dobrego Pasterza MOS

9.00 - 9.15 - otwarcie Sympozum - m. Barbara Pietrzak, przełożona generalna

SESJA I

9.15 - 9.35 - ks. prof. Mirosław S. Wróbel, KUL Lublin

MARYJA NA KARTACH BIBLIJNYCH JAKO WZÓR KOBIECOŚCI

9.40 - 10.00 - o. dr Andrzej Baran OFM Cap, Warszawa

MARYJA WZOREM KOBIETY W NAUCZANIU BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

10.05 - 10.20 - pytania do prelegentów

10.20 - 10.40 - przerwa na kawę

SESJA II

10.40 - 11.00 - o.mgr lic. Juliusz Pyrek OFM Cap, Nowe Miasto

ŚW. MAŁGORZATA Z KORTONY WZOREM POKUTY DLA WSPÓŁCZESNEJ

11.05 - 11.25 - dr Dorota Dźwig, Gdynia

"PIĘKNO ZBAWIA ŚWIAT" - KOBIETA, JEJ ROLA I ZADANIE - PRZYWRACAĆ ŚWIATU NADZIEJĘ

11.30 - 11.45 - pytania do prelegentów

12.10 - EUCHARYSTIA (Aula MAtki Dobrego Pasterza MOS)

13.00 - obiad (stołówka MOS)

SESJA III

14.30 - 14.50 - mgr Beata Dominik AMBP, Dyrektor MOS Piaseczno

SYTUACJA SŁUŻĄCYCH, ROBOTNIC, RZEMIEŚLNICZEK W II POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU NA TLE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH ORAZ DZIAŁAŃ INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I APOSTOLATU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA ZIEMIACH KRÓLESTWA POLSKIEGO

14.55 - 15.15 - mgr Ewa Jachimek AMBP, Misja Małgorzata

ROLA SIOSTRY BEZHABITOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

15.20 - 15.35 - pytania do prelegentów

15.35 - 15.55 - przerwa

SESJA IV

16.00 - 16.20 - mgr Magdalena Sokół, Katowice

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA KOBIET NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ STOWARZYSZENIA POMOC. HANDEL LUDŹMI, PROSTYTUCJA, PRZEMOC W RODZINIE

16.25 - 16.45 - mgr Marta Błaszak AMBP, Misja Małgorzata

SPOTKANIA NA PERYFERIACH - ODNALEŹĆ ZAGUBIONE - MISJA MAŁGORZATA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI

16.45 - 17.00 - pytania do prelegentów

17.00 - 17.30 - podsumowanie i zakończenie sympozjum